Залалсыздыкты талдауда кандай жiберiлiмдер болуы мумкiн?

  • барлык жауап дурыс
  • онiм багасы озгерiссiз калады
  • ондiрiс колемi сату колемiне тен
  • жиынтык туракты шыгындар озгерiссiз калады
  • онiм бiрлiгiне шаккандагы ауыспалы шыгындар озгерiссiз калады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.