А компаниясы 2003 жылдын 31 желтоќсанында натижесінде 5000 доллар колемінде гудвилл пайда болатын бизнес – комбинация бойынша келісім-шарт жасады. Компания гудвиллдын пайдалы ќызмет ету мерзімін 10 жыл деп багалады. Компания гудвиллмен не істеуі керек ?

  • жауап жоќ
  • капиталдау жане амортизация есептеу керек
  • капиталдау жане тоќсан сайын капиталєа аударып отыруы керек
  • капиталдамау жане жыл сайынгы кунсыздануєа есептен шыгармау керек
  • капиталдау жане жыл сайын кунсыздану бойынша тест жургізіп отыруы керек

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.