Жалдамалы жумысшылар ушін алеуметтік аударым ушін есептеу объектісі болып табылады ?

  • Жалаќы турінде есептелген табыс
  • Зейнет акы жаранасы шегерілген жалаќы турінде есептелген табыс
  • Айлык есептік корсеткіш сомасына азайтылган жалакы турінде есептелген табыс

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.