Экономикалык циклдын жандану кезеніне тан касиеттер:

  • Инвестициялар оседі
  • Карыз капиталынын усынысы оседі
  • Нарыктык тепе-тендік калыптасады
  • Жумыссыздык оседі, жалакы томендейді
  • Ондірістін кулдырауы мен багалардын томендеуі токырау жагдайында болады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.