Меншiк дегенiмiз -бул:

  • Мулiктiн бiр болгiнiн иеci.
  • Мулiктi иелену кукыгынын саны.
  • Фирма иесiнiн салган капиталы.
  • Затка байланысты адамдардын катынастары.
  • Пайдалану кукыгындагы адамдардын катынастары.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.