№ 37 ЌЕХС сайкес резервтер дегеніміз не ?

  • Жауап жоќ
  • А, В,С жауаптары дурыс
  • Шамалары немесе орындалу мерзімдері бойынша аныќталмаган міндеттемелер
  • Алынган, біраќ куны толенбеген тауарлар мен ќызметтерді толеу туралы міндеттеме
  • Откен кезен оќиєаларынын натижелері ретінде пайда болатын компаниянын агымдагы борыштары, оларды реттеу экономикалыќ пайдаларга ие компания ресурстары есебінен шыгуга алып келеді

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.