Экономикалык жуйе дегеніміз - бул:

  • Тауарлар айналымы катынастары.
  • Tayap ондіруді мінездейтін катынастар.
  • Нарыкпен байланысты ерекше катынастар.
  • Экономикалык байланыстардын аныкталган болімшелері.
  • Экономиканын озара байланысты жане белгілі бір турде реттелген элементтерінін жиынтыгы.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.