Экономикалык саясат айналысады:

  • Саяси жоспар шешімдерімен.
  • Экономикалык жоспар шешімдермен.
  • Алеуметтік турдегі тапсырмаларды шешу.
  • Когамнын саяси жуйесіндегі озгерістерді шешумен.
  • Экономикалык маселелрді шешу жолдарын табу жане онын механизмдерін іске асырумен.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.