Халыкаралык Валюталык Корда шыгарылатын арнайы шоттарда колма-колсыз есеп айырысу ушiн колданылатын валюта:

  • СДР
  • ЭКЮ
  • еуро
  • канадалык доллар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.