Фирманын экономикалык пайдасы тен?

  • Жалпы табыска.
  • Жалпы табыс + экономикалык шыгындар.
  • Жалпы табыс - бухгалтерлік шыгындар.
  • Жалпы табыс - экономикалык шыгындар.
  • Саудадан тускен тусімнен жалпы шыгындарды алганда.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.