Экономистердін тужырымдамалары бойынша:

  • кыска мерзімде жалакы молшері жане багалар туракты
  • узак мерзімде экономика озінін алуетті денгейіне жетеді
  • узак мерзімде жалакы молшері жане багалар озгеріп отырады
  • узак мерзімде ондіріс жумыспен толык камтылган денгейге жылжиды
  • кыска мерзімде жалакы молшері жане багалар туракты, узак мерзімде ондіріс жумыспен толык камтылган денгейге жылжиды, узак мерзімде экономика озінін алуетті денгейіне жетеді, узак мерзімде жалакы молшері жане багалар озгеріп отырады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.