Жобаларды багалау адiстерiн тiзiнiз:

  • дурыс жауабы жок
  • тузету адiсi, косымша жазу адiсi
  • корреляциялык адiс, кумулятивтi адiс, индекстi адiс
  • агымдагы таз кун, таза табыс, жалпы кiрiс, отеушiлiк кезенi
  • инвестициянын орташа табыс нормасы, отеушiлiк кезенi, табыстын iшкi нормасы, агымдагы таза кун

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.