Маусымдык баждар неден алынады?

  • Кызмет корсетудiн импортынан
  • онеркасiптiк тауралардын импортынан
  • егiн жинау кезенiнде ауыл шаруашылык онiмдi акелуiнен
  • мемлекеттiн дастурiне карсы келетiн жагымсыз онiмнiн агымы кезiнде

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.