Бул калькуляция жоспарлы калькуляциянын артурлiлiгi болып табылады жане негiзiнен жанадан жобаланган, менгерiлген онiмдерге курылады.

  • негiзгi
  • жобалык
  • молшерлi
  • жоспарлы
  • алдын-ала

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.