Халыкаралык толем каражатынын функциясын аткаратын, валюталык паритет немесе валюталык курстар ушiн база болып табылатын айырбасталымды улттык валюта, бул:

  • улттык
  • резервтi
  • шетелдiк
  • еуровалюта

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.