Капитал козгалысынын реттелуі мен бекітілген айырбас курсы бар ашык экономикадагы фискальды экспансиянын:

  • абсолютті асерлі
  • орта мерзімді асері бар
  • узак мерзімді асері бар
  • абсолютті асерсіз болуы
  • кыска мерзімді асері бар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.