Меншікті капитал баптары – бўлар:

  • тўраќты міндеттемелер.
  • ўзаќ мерзімді міндеттемелер;
  • ќысќа мерзімді міндеттемелер;
  • неєўрлым тезірек тґленуге тиісті міндеттемелер;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.