Ф.Бэконнын кай енбегiнде устем жане томен таптардын тату-таттi омiрi сипатталып,утопиялык мазмунда болды?

  • «Этика»
  • «Левиафан»
  • «Жана Органон»
  • Жана Атлантида»
  • «Адiс туралы ойлар»

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.