ЌЌс –єы бойынша есепте тўрєан жеке кјсіпкерлер тауарды басќа кјсіпорындарєа босатќан кезде ќандай ќўжат толтырады?

  • Шот фактура
  • касса чегін
  • Лимиттік -заборлыќ карта

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.