Акцияларын шыгару мен оларды ашык турде орналастыру жэне багалы кагаздардын инвестициялык коржынын калыптастыру бойынша кызмет аткаратын занды тулга ?

  • ЖЗК
  • ломбард
  • каржы компаниясы
  • инвестициялык кор
  • сактандыру компаниясы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.