Бiрнеше онiм турiн ондiргенде, куралдарды пайдалану мен устап турудагы шыгындар турi келесiлер:

  • жанама
  • кешендi
  • туракты
  • b,с жауаптары
  • шартты-туракты

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.