? Ерекше дауыспен айтылатын лепті сґйлемді табыѕыз.

  • Еѕбек тїбі – береке.
  • Талаптыєа нўр жауар.
  • Јр теѕгеѕ – жўмыс кїші.
  • Бјсекеге ќабілетті елге айналайыќ.
  • Аќшаныѕ ерекшелігі – адамдарєа ќажеттілігінде.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.