Шоттар жўмыс жоспарынын алтыншы болімі ќалай аталады ?

  • Табыстар
  • Шыгыстар
  • Жауап жоќ
  • Ўзаќ мерзімді активтер
  • Ќысќа мерзімді активтер

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.