Жеке кјсіпкердіѕ ќаржылыќ есептілігіне ќўрамы :

  • бухгалтерлік баланс, табыс жјне шыєыс туралы есептілік
  • бухгалтерлік баланс, меншік капиталыныѕ ќозєалысы туралы есептілік
  • бухгалтерлік баланс, табыс жјне шыєыс туралы есептілік, аќша ќўралдарыныѕ ќозєалысы туралы есептілік , меншік капиталыныѕ ќозєалысы туралы есептілік

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.