Жинаќталєан тозу есептеуіндегі бастапќы ќун – бул ?

  • Жою куны
  • Бастапќы кун
  • Баланстык кун
  • Дисконттыќ кун
  • Откізу мумкіндігінін куны

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.