Нарыктагы тауар усынысы неге тауелді?

  • басеке куреске.
  • орташа табыска.
  • сураныс колеміне.
  • ондірілетін тауарлар ресурстарынын багасы.
  • озара алмастырылатын тауар багаларынын осуіне.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.