Банкроттыќ –

  • бјрі де ќатысты.
  • ќарызды тґлеуге шамасы жоќ;
  • аќшалай міндеттер бойынша кредиторлар сўранысын ќанаєаттандыра алмау;
  • ґзіне тиесілі мїлік есебінен бюджет пен бюджеттен тыс ќорларєа міндетті тґлемдерді ќамтамасыз ете алмау;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.