Адвалорлык тарифтiн манiн тусiндiрiнiз:

  • барлык жауап дурыс
  • оган спецефикалык ставка да кiредi
  • узындык бiрлiгiнен алынатын ставка
  • тауарлардын кедендiк кунына пайызбен есептеледi

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.