Кез келген келісім шарт натижесінде бір мезгілде 1 касіпорын ќаржылыќ активке, ал 2-ші касіпорын курал-жабдыќ ќаржысына жауапты болса бул ?

  • Ќаржылыќ актив
  • Ќаржылыќ міндет
  • Пайыздыќ келісім
  • Улестік ќўрал-жабдыќ
  • Ќаржылыќ курал-жабдыќ

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.