Егер улттык валютанын накты айырбас курсы томен болса, бул жагдай келесіге акеледі …

  • капиталдын мемлекетке таза кіруіне акеледі
  • импортты ынталандырады, ал экспортты тежейді
  • экспортты ынталандырады, ал импортты тежейді
  • агымдагы операциялардын жагымсыз сальдосынын туындауына акеледі ?Xn
  • шетел тауарларына караганда улттык тауарлар салыстырмалы турде кымбаттау корінеді

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.