Кейнсшілдер:

  • Рынокка ішкі турактылык тан екеніне сенеді.
  • Акша макрореттеудін нeгiзгi куралы деп есептейді.
  • Жинактар аркашан инвестицияларга тен деп есептейді.
  • Рынокка тек еркін басекелестік сипат тан деп сенеді.
  • Мемлекеттін экономикага араласуы дурыс деп есептейді.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.