Сатып алуєа ќажет , материалдар санын баєалау їшін, ќандай аєымдаєы бюджет дайын болуы тиіс?

  • сату бюджеті
  • ґндіріс бюджеті
  • коммерциялыќ шыєындар бюджеті
  • материалдарды ќолдану бюджеті

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.