Томендегілердін кайсысы мароэкономиканы зерттемейді:

  • Инфляция каркынын
  • Мемлекеттік бюджетті
  • Жумыссыздык маселесін
  • Баганын жалпы денгейін
  • Кызметкерлердін жалакысын

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.