Дедукция деген не?

  • карапайымдалган пікір
  • Экономикалык удерістердін улгісін жасау
  • жекеліктерді жалпылыктын негізінде тусіндіру
  • экономикалык кубылыстарга тарихи тургыдан келу
  • жалпылама устанымды жекеліктердін негізінде далелдеп,шыгару

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.