Индекстелген кестелерде операциялардын орындалу жылдамдыгынын арту себебі:

  • Кэш жады колданылады
  • Артык деректер ошіріледі
  • Индекстік файл колданылады
  • Индекстен баска жазбалар ошіріледі
  • ондеу индекстік файлдармен жасалады
  • ондеу операциялары кестелерге жасалады
  • Жазбалардын физикалык адрестері озгереді
  • Операцияларды ондеуде кестелер емес, индекстер колданылады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.