Егер мемлекеттік шыгындар осімін салыктардын сайкес осімімен каржыландыратын болса, онда мультипликацииялык эффекттілік 1-ге тен болады жане табыстын осімі мемлекеттік шыгындар осімі мен салыктар осіміне тен болады. Муны:

  • укыптылык огаштыгы дейміз
  • ыгыстыру эффектісі дейміз
  • Пигу эффекттісі деп атайды
  • Кейнс эффекттісі деп атайды
  • Хаавельмо теоремасы деп атайды

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.