БЕС байланысты міндетті турде талап етілетін наќтылы аќпарат мынанын ќайсысында корсетіледі ?

  • Тусініктеме хат
  • Бухгалтерлік баланс
  • Аќша ќаражатынын есебі
  • Кіріс жане шыгыс туралы есеп
  • Меншікті капиталдагы озгерістер туралы есеп

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.