Азаю улесі - ?

  • Дурыс жауап жоќ
  • Ќаржылыќ жане шаруашылыќ ќызметтерге баќылауды келісіммен болу
  • Инвестор айтарлыќтай асер ететін компания, біраќ ол компания еншілес немесе тауелді уйым болып табылмайды
  • Екі немесе одан коп тараптардын бірігіп баќылау жасау шартымен экономикалыќ ќызметтерді іске асыруга жасалєан келісім-шарттары
  • Бас касіпорын тікелей де, жанама турде де баќыламайтын еншілес компаниянын капиталы улесіне тиесілі таза активтер мен ќызмет натижелерінін болігі

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.