кјсіпкерлікпен айналысќысы келген кезкелген жеке тўлєа салыќ органынан алуы тиіс:

  • ЈЖК
  • ЖТН
  • ЌО салыќ тґлеушісі кујлігі

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.