Айналымнын таза шыгыны бул:

  • сауда уйымдарын камтамасыз ету
  • тауарларды сату мен сатып алу шыгындары
  • каптауга, тасымалдауга, сактауга кететін шыгындар
  • кассирлердін жане сатушылардын жумыс акыларына шыгындар
  • тауарларды сату жане сатып алу шыгындары жане кассирлер мен сатушылардын жумыс акыларына, сауда уйымдарын устауга кететін шыгыстар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.