103. Несиелеу объектілері бойынша несие тїрлері ќалай бґлінеді?

  • ипотекалыќ, ломбардтыќ
  • ќалдыќ жјне айналым бойынша несиелер
  • мемлекеттік, халыќаралыќ,коммерциялыќ
  • негізгі жјне айналым ќорларына несиелер.
  • ќысќамерзімді, ортамерзімді, ўзаќмерзімді

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.