Схема:

  • Жазбалар орналасатын жады
  • косымшага кол жеткизу куралы
  • Деректердин байланысын корсетеди
  • Сакталатын деректердин жалпы логикалык суреттелуи
  • Объекттердин аттарын, атрибуттар мен байланыстарын корсетеди

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.