Игіліктін косымша даналарын тек томендеу бага бойынша сатып откізу мумкіншілік кандай теориялык устанымды жаксы далелдейді:

  • кун занын.
  • табыс асерін;
  • усыныс занын;
  • алмастыру асерін;
  • косымша игілік пайдалыгынын кему занын;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.